Bendruomenė

Bendruomenės teritorijos išskirtinumas – yra išlikę buvusio Kašyrino dvaro pastatai, Gegobrastų kaime stačiatikių cerkvė vienintelė rajone. Jurgėnų kaimo bendruomenės žmonės šiandien savo kaime turi beveik viską, ko reikia patogiam gyvenimui – asfaltuotus kelius ir gatves, naują vandentiekio ir kanalizacijos tinklą, daugiafunkcę sporto aikštę ir modernią vaikų žaidimo aikštelę, bendruomenės namus su sale įvairiems renginiams ir patalpomis, kuriose sustatyti nauji treniruokliai, biliardo bei teniso stalai. Čia pat yra poilsio kambarys ir net masažinė lova. Po tuo pačiu stogu įsikūrusi biblioteka, kultūros namai, medicinos punktas, vaikų darželis.
Bendruomenė gyvuoja iš nario mokesčio,2 % paramos, projektinių lėšų (Savivaldybės lėšos, ŽUM., VVG), rėmėjų.

Bendruomenės  misija: skatinti bendruomenės, seniūnijos, savivaldybės, ūkininkų,  verslininkų partnerystę kaimo problemoms spręsti, atstovauti vietos gyventojų interesams. Bendromis pastangomis didinti kaimo gyvybingumą, išsaugoti gyvenamosios aplinkos savitumą ir patrauklumą., puoselėti tradicijas. Siekti, kad  kaimas būtų patraukli ir saugi vieta, su gera infrastruktūra, gyvybingais žemės ūkio, bei kitos veiklos sektoriais, su sveika aplinka, išsaugotu bei puoselėjamu kraštovaizdžiu.

Tikslai :
 – ieškome naujų ir efektyvių būdų vietos žmogiškiesiems, gamtiniams, kultūriniams ir finansiniams     ištekliams;
–  įtraukiame vietos gyventojus į organizavimo ir sprendimų priėmimo procesą;
– stipriname vietos gyventojų ir  socialiai pažeidžiamų grupių žmonių pasitikėjimą savo jėgomis bei         skatiname jų kūrybiškumą; 
–  skatiname partnerystę ir bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis organizacijomis, ūkininkais;
–  plėtoti bendruomenės atstovų ir jų lyderių gebėjimus inicijuoti kaimo plėtros pokyčius; 
–  skatiname jaunimo dalyvavimą kaimo raidos procesuose.

Vertybės: prieinamumas, atvirumas, patikimumas, lygiavertiškumas, bendravimas ir bendradarbiavimas, tikslo siekimas, tolerancija, veikli, tikinti ir pasitikinti, atsakomybė, teisingumas, problemų sprendimas, pagarba, išmintis, noras tobulėti, tautiškumas, sąžiningumas.

Prioritetas – kultūrinė-šviečiamoji veikla, renginių organizavimas, kultūros, sporto švietimo, sveikatos projektų rašymas ir įgyvendinimas, darbas su jaunimu ir vaikais, aplinkos ir viešųjų erdvių tvarkymas, pagalbos ieškojimas ir suteikimas socialiai pažeidžiamiems asmenims bei nukentėjusiems nuo gamtos stichijų ir kt., rengiamos įvairios vietos gyventojų ir kraštiečių šventės, susiėjimai, puoselėjamos tradicijos, bendruomenės narių susirinkimai, susitikimai su vietos valdžios atstovais. Dalyvavimas seminaruose, kitose kompetencijų ugdymo veiklose, gyventojus savanorystės skatinimas, lankymasis kitose bendruomenėse. Priklausome VVG ir Pasvalio r. bendruomenių sąjungai.

Į viršų